Landelijk Schakelpunt Patientgegevens

Onze huisartspraktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het LSP maakt het voor zorgverleners mogelijk om via internet, via een beveiligde verbinding, gegevens over uw gezondheid met elkaar uit te wisselen.
Het doel hiervan is om in relevante situaties zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over uw gezondheid zodat een zo adequaat mogelijke zorgverlening aan u geboden kan worden.

Via het LSP kan informatie worden uitgewisseld tussen uw huisarts en de huisartsenpost (HAP). Het gaat hierbij om een gedeelte van de gegevens uit uw huisartsdossier en uw medicatiedossier.

De huisartsenpost (HAP)

Wanneer de huisartsenpraktijk gesloten is, dan heeft de HAP inzage in een gedeelte van de gegevens die de huisartspraktijk administreert. 
De HAP deelt op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de HAP geweest bent en wat er verder gebeurt is.

Uw apotheek

Uw apotheek heeft in relevante situaties inzage in uw medicatiegegevens. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij het verstrekken van medicatie.

Voor het uitwisselen van uw gegevens via het LSP dient u uw toestemming te verlenen. Uw apotheek moet u los van uw huisarts toestemming vragen. Indien u wilt dat wij informatie over u kunnen delen via het LSP kunt u op de volgende manieren uw toestemming regelen: 

 • Mondeling
  U kunt het tegen uw huisarts en apotheek zeggen.
   
 • Schriftelijk
  U kunt dit toestemmingsformulier downloaden, printen, invullen en aan uw huisarts en apotheek geven.
   
 • Online
  U kunt via de website Volg je zorg uw toestemming geven.

Leest u voordat u uw toestemming verleent eerst de folder Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP).