Praktijkondersteuning

POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor     geestelijke gezondheidszorg.
De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten.

Waarom een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?

Met een POH-GGZ in de praktijk is het mogelijk om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische- en psychosociale klachten.
De POH-GGZ maakt met u een inventarisatie van uw klachten en problemen. In bepaalde gevallen is een kortdurende ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan zijn naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH-GGZ.??De POH-GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsen-praktijk. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Irene Brok, POH-GGZ
Aanwezig op dinsdag.
Bereikbaar via ons contactformulier.